Đất Rừng Biển Hải Ninh

Mục đích: nhà đầu tư để làm kinh doanh dịch vụ, khu du lịch sinh thái, trang trại và các hoạt động du lịch kết nối với Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quảng Bình.
Vị trí lô đất cách Biển Hải Ninh 1000m, cách Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quảng Bình 3000m, cách đường tránh ven biển 500m…